Szkolenie „Znowelizowana ustawa o ochronie danych osobowych” – 01-02.12.2015 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników ze znowelizowaną ustawą o ochronie danych osobowych poprzez ustawę deregulacyjną z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarcze.

Szkolenie zaprezentuje Uczestnikom wiedzę w zakresie szeroko pojętej ochrony danych osobowych. Zapoznają się z zakresem podmiotowym i przedmiotowym ustawy o ochronie danych osobowych, terminologią, zasadami przetwarzania danych osobowych, rolą i zadaniami osób funkcyjnych oraz rodzajem wymaganej ustawą dokumentacji Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych w skład której wchodzą: Dokumentacja Przetwarzania Danych Osobowych, Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym. Uczestnictwo w kursie pozwoli na zgromadzenie wiedzy niezbędnej do praktycznego zastosowania w przedmiocie ochrony danych osobowych, celem uniknięcia kosztownych konsekwencji prawnych…

Zajęcia interaktywne obejmują pełne zaangażowanie Uczestników, którzy są moderowani przez prowadzącego. Część teoretyczna poświęcona jest przekazaniu najistotniejszej wiedzy z zakresu przerabianej tematyki celem późniejszego zastosowania jej w praktyce.

 Zajęcia prowadzone są w oparciu o ustawę:

-z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

-z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Program

I Omówienie najważniejszych założeń ustawy o ochronie danych   osobowych.

 1. Uwarunkowania historyczne powołania ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy o ochronie danych osobowych wraz z wyłączeniami.
 3. Zdefiniowanie podstawowych pojęć prawnych zawartych w ustawie.

II Dane osobowe kluczowym terminem wyznaczającym zakres przedmiotowy stosowania ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. Podział danych osobowych na dane zwykłe i wrażliwe/sensytywne (art. 23 i 27 ustawy).
 2. Dane wrażliwe, jako szczególna kategoria danych osobowych enumeratywnie wymienionych w art. 27 ust. 1 ustawy (katalog zamknięty).

III Struktura organizacyjna i zadnia poszczególnych podmiotów funkcyjnych.

 1. Hierarchia stanowisk funkcyjnych występujących w ustawie o ochronie danych osobowych.
 2. Rola i zadania ADO – Administratora Danych Osobowych.
 3. Rola i zadania ABI – Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 4. Katalog wymagań formalnych względem ABI.
 5. Rola i zadania GIODO.

IV Zasady przetwarzania danych osobowych a odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane za naruszenie przepisów związanych z ochroną danych osobowych.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych, jako podstawowe obowiązki Administratora Danych Osobowych (ADO).
 2. Omówienie zasad: legalności, celowości, merytorycznej poprawności, adekwatności (relewantności), ograniczenia czasowego.
 3. Wykonywanie przez ADO obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 i 25 ustawy. Zbieranie danych w sposób bezpośredni i pośredni.
 4. Ochrona prawna osoby, której dane osobowe są przetwarzane.
 5. Obowiązek zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych spoczywający na ADO.
 6. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów związanych z ochroną danych osobowych.

V Zbiory danych podlegające rejestracji oraz zgłoszeniu do GIODO.

 1. Zdefiniowanie pojęcia „zbiory danych”.
 2. Dwie ścieżki rejestracji zbiorów danych.

VI Dokumentacja Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych (DZBDO) –bezwzględny wymóg posiadania.

 1. Rodzaj dokumentów -charakterystyka.

Trenerka: DANUTA M. LUSZAWSKA

wykładowczyni akademicka, wieloletnia trenerka/szkoleniowiec: kursy, szkolenia, seminaria, coaching, w tym ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Od ponad dwudziestu lat specjalizuje się w problematyce miękkich i twardych aspektów zarządzania potencjałem ludzkim (Human resources) ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy i elementów prawa cywilnego. Jako trener biznesu prowadzi szkolenia wspierające różnorodne aspekty zarządzania firmą, w tym z tematyki ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji w firmie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych koncernach, dzisiaj ma na koncie ma ponad tysiące godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych, które zawsze odnoszą się do doświadczenia uczestników, a łączenie teorii z praktyką sprawia, że osiąga najwyższe oceny warsztatu trenerskiego dokonywane zarówno przez uczestników, jak i organizatorów szkoleń.

Termin, miejsce i warunki szkolenia

01 – 02.12.2015 r. (wtorek i środa) w godzinach: 09:00 – 16:30

Szkolenie obejmuje 16 (2 dni x 8 godzin) dydaktycznych realizowanych w blokach po 90 minut, z trzema przerwami w każdym dniu.

Miejsce szkolenia: siedziba Pomorskiej Akademii Kształcenia Zawodowego, Szczecin, al. Wojska Polskiego 69

Cena

Cena szkolenia wynosi 590,00 zł brutto od osoby.

W cenie szkolenia zapewniamy: 16 godzin dydaktycznych zajęć, opiekę trenerską, salę dydaktyczną, materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, poczęstunek oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres e-mailowy: sekretariat@pakz. szczecin.pl