Szkolenie „Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika” – 08-09.12.2015 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z wybranymi zagadnieniami z szeroko pojętego prawa pracy, niezbędnymi do efektywnego funkcjonowania w środowisku społeczno-zawodowym.

Szkolenie umożliwi zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa pracy. Wykształcenie umiejętności wykładni przepisów i wyprowadzania z nich norm prawnych oraz rozwiązań w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego…

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie teoretyczno-warsztatowych. Wykłady interaktywne moderowane przez prowadzącego oraz ćwiczenia aktywizujące/warsztaty. Skrypt autorski dla każdego Uczestnika.

Program

I Prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

 1. Prawa i obowiązki pracownika.
 2. Prawa i obowiązki pracodawcy.
 3. Etyka w zawodzie.

II Mobbing i dyskryminacja z środowisku zawodowym.

 1. Dyskryminacja w zatrudnieniu, czyli naruszenie zasady równego traktowania (zdefiniowanie pojęć, zakres podmiotowy i przedmiotowy).
 2. Kryteria dyferencjacji.
 3. Formy dyskryminacji (bezpośrednia i pośrednia).
 4. Dyskryminacja odwrotna i kontratypy dyskryminacji.
 5. Rodzaje dyskryminacji (molestowanie psychiczne i seksualne) oraz zakaz wiktymizacji.
 6. Znaczenie mobbingu w prawie pracy.
 7. Odpowiedzialność prawna za naruszenie przepisów o mobbingu i równym traktowaniu w zatrudnieniu.
 8. Judykaty SN.

III Ustawowy nadzór nad przestrzeganiem prawa w stosunkach pracy.

 1. Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy (PIP i inne organy).
 2. Penalizacja czynów zabronionych (wykroczenia i przestępstwa) przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.
 • Wykroczenia i przestępstwa (podział, znamiona, przedmiot i podmiot oraz i strona przedmiotowa i podmiotowa)
 • Katalog wykroczeń (art. 281-283 KP)
 • Katalog przestępstw (art. 218-221 KK)

3. Judykaty SN.

IV Podsumowanie.

Trenerka: DANUTA M. LUSZAWSKA

wykładowczyni akademicka, wieloletnia trenerka/szkoleniowiec: kursy, szkolenia, seminaria, coaching, w tym ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Od ponad dwudziestu lat specjalizuje się w problematyce miękkich i twardych aspektów zarządzania potencjałem ludzkim (Human resources) ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy i elementów prawa cywilnego. Jako trener biznesu prowadzi szkolenia wspierające różnorodne aspekty zarządzania firmą, w tym z tematyki ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji w firmie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych koncernach, dzisiaj ma na koncie ma ponad tysiące godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych, które zawsze odnoszą się do doświadczenia uczestników, a łączenie teorii z praktyką sprawia, że osiąga najwyższe oceny warsztatu trenerskiego dokonywane zarówno przez uczestników, jak i organizatorów szkoleń.

Termin, miejsce i warunki szkolenia

08 – 09.12.2015 r. (wtorek i środa) w godzinach: 09:00 – 16:30

Szkolenie obejmuje 16 (2 dni x 8 godzin) dydaktycznych realizowanych w blokach po 90 minut, z trzema przerwami w każdym dniu.

Miejsce szkolenia: siedziba Pomorskiej Akademii Kształcenia Zawodowego, Szczecin, al. Wojska Polskiego 69

Cena

Cena szkolenia wynosi 590,00 zł brutto od osoby.

W cenie szkolenia zapewniamy: 16 godzin dydaktycznych zajęć, opiekę trenerską, salę dydaktyczną, materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, poczęstunek oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres e-mailowy: sekretariat@pakz. szczecin.pl