HISTORIA PAKZ:

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. w Szczecinie została ustanowiona aktem notarialnym 17.02.1994 roku. Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Szczecinie pod NR KRS: 0000125581.

Posiada wpis do ewidencji prowadzonej przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin r KO-I-4013/167/94; WESiT-I-4332/136/99 jako niepubliczna placówka oświatowa – placówka kształcenia ustawicznego, posiadamy upoważnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej na świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy Nr 27/K/2002.

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. wdraża nowe, innowacyjne projekty mające bezpośredni wpływ na atrakcyjność lokalnych rynków pracy.

Akademia wypracowuje systemowe rozwiązania pozwalające na efektywny powrót osobom bezrobotnym na rynek pracy. Zajmuje się również projektowaniem indywidualnych programów szkoleniowych i doradztwem oraz strategią rozwoju dla firm i społeczności lokalnych.

Działając od 20 lat mamy za sobą tysiące godzin szkoleniowych. Naszym celem jest wspieranie ludzi w ich działaniach i zapewnienie naszym klientom wszelkich udogodnień. Zapewniamy kadrę o wysokich kompetencjach merytorycznych i z doświadczeniem praktycznym. Organizujemy szkolenia w miejscu siedziby jak i wyjazdowe.

MISJA PAKZ:

Naszą misją jest wspieranie ludzi w ich działaniach na polu kształcenia się przez całe życie i zapewnienie naszym klientom wszelkich udogodnień w tym zakresie.

W tym celu świadczymy usługi z zakresu:

  •  kształcenia zawodowego osób dorosłych, a w tym: diagnozowanie potrzeb, organizacja szkoleń, monitoring i ewaluacja;
  • przekwalifikowania i reorientacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem;
  • pośrednictwa pracy;
  • doradztwa zawodowego;
  • badania i analiza rynku pracy;
  • transferu metod edukacyjnych;
  • przygotowania i wdrażania programów mających na celu aktywizację rynku pracy;
  • przygotowania i wdrażania kompleksowych rozwiązań organizacyjnych negatywne skutkizwolnień grupowych;
  • alternatywnych form zatrudnienia.