logo

MASZ UMIEJĘTNOŚCI – ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT

 

NR PROJEKTU: RP.08.06.00-32-K111-17

WARTOŚĆ PROJEKTU: 398 828,11 ZŁ

DOFINANSOWANIE PROJEKTU: 358 945,29 ZŁ

 

Cel projektu:

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uzyskanie świadectwa czeladnika lub dyplomu mistrza poprzez walidację i certyfikację odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego przez minimum 210 osób (147K i 63M) dorosłych z grupy 250 osób (175K i 75M) w wieku powyżej 18 roku życia, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych z terenu województwa zachodniopomorskiego (tj. osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w okresie od 01.2018 r. do 12.2018 r.

Efekty:

-zwiększenie zatrudnienia na terenie województwa zachodniopomorskiego

-wzrost pozycji zawodowej uczestników projektu na rynku pracy, a co za tym idzie poprawa sytuacji materialnej osób i ich rodzin

-wzmocnienie konkurencyjności gospodarki

-dostosowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb regionalnego rynku pracy

 

Dokumenty rekrutacyjne:

-Formularz Zgłoszeniowy

-Oświadczenie o spełnianiu kryteriów

-Oświadczenie uczestnika projektu

-Deklaracja uczestnictwa w projekcie

-UmowaCzeladnik

-UmowaMistrz

Kontakt:

Email: sekretariat@pakz.szczecin.pl

Tel.: 91 433 80 21

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego Spółka z o.o.

Al. Wojska Polskiego 69

70-478 Szczecin