Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego Spółka z o.o. w partnerstwie z Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz PIB-Privat Institut für Europäische Bildung und Consulting UG realizuje projekt grantowy nr MWSO-3-2019-107

EUROPEJSKIE UMIEJĘTNOŚCI – EUROPEJSKI CERTYFIKAT

w ramach projektu „Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie 2014-2020”, realizowanego przez Grupa Profesja Sp. z o.o.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU: 98 510, 34 ZŁ

 

Cel projektu:

Celem projektu jest nabycie kompetencji w oparciu o niemieckie rozwiązania, w obszarze walidacji i certyfikacji umiejętności zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego w PL i w DE u min. 26 odbiorców (kandydatów na czeladników i mistrzów w zawodach rzemieślniczych) i 28 użytkowników (pośredników pracy i coachów z instytucji certyfikujących i szkoleniowych) w zakresie umożliwiającym poradnictwo oraz wzmacniającym promocję certyfikacji i idei międzynarodowej uznawalności kwalifikacji zawodowych w okresie od IX 2019 r. do V 2020 r.

 

W ramach realizacji projektu opracowano:

1) broszurę dla kandydatów na czeladników i mistrzów zawierającą m.in. informacje na temat zdobywania kwalifikacji zawodowych, tytułów czeladnika i mistrza, a także procesu uznawania w Niemczech kwalifikacji zawodowych zdobytych w Polsce.

Broszura jest bezpłatna i można ją pobrać TUTAJ

2) poradnik dla pośredników pracy, doradców zawodowych i coachów zawierający m.in. kluczowe informacje dotyczące polskiego i niemieckiego systemu kształcenia zawodowe, procedury uznawania w Niemczech kwalifikacji zdobytych w Polsce (w tym charakterystykę poszczególnych etapów i wymagane dokumenty) oraz dobrych praktyk doradztwa i kształcenia zawodowego

Poradnik jest bezpłatny i można go pobrać TUTAJ

 

Kontakt:

Email: sekretariat@pakz.szczecin.pl

Tel.: 91 433 80 21

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego Spółka z o.o.

Al. Wojska Polskiego 69

70-478 Szczecin