Dzienny Dom Opieki Medycznej w Barlinku

Od 1 lutego 2017 r. przy Szpitalu w Barlinku działa Dzienny Dom Opieki Medycznej. 1 lutego br. świętowaliśmy pierwszą rocznicę i w DDOM znalazła się przyznana mu Barlinecka Gęsiarka. DDOM to doskonałe wypełnienie „luki” w opiece medycznej nad osobami niesamodzielnymi, która powstaje pomiędzy pobytem w szpitalu, pobytem w ośrodku pobytu długoterminowego a wizytami opiekunki środowiskowej. Nasi podopieczni otrzymują w DDOM wszelkie wsparcie – począwszy od regularnych, zbilansowanych posiłków, ciekawych i wesołych zajęć w wolnym czasie, poprzez ćwiczenia rehabilitacyjne na nowoczesnym sprzęcie aż po konsultacje lekarskie. Osoby potrzebujące przebywają w DDOM w dni robocze od 8 do16. Długość pobytu ograniczona jest do trzech miesięcy.

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego od samego początku bierze udział w realizacji projektu, zarządza nim i rozlicza go z ramienia Szpitala Barlinek. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Ładna starość” – to tytuł reportażu Anny Kolmer o DDOM w Barlinku, do posłuchania: http://radioszczecin.pl/276,6245,ladna-starosc-reportaz-anny-kolmer