Szkolenie „Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika” – 08-09.12.2015 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z wybranymi zagadnieniami z szeroko pojętego prawa pracy, niezbędnymi do efektywnego funkcjonowania w środowisku społeczno-zawodowym.

Szkolenie umożliwi zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa pracy. Wykształcenie umiejętności wykładni przepisów i wyprowadzania z nich norm prawnych oraz rozwiązań w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego…

Read more

Szkolenie „Znowelizowana ustawa o ochronie danych osobowych” – 01-02.12.2015 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników ze znowelizowaną ustawą o ochronie danych osobowych poprzez ustawę deregulacyjną z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarcze.

Szkolenie zaprezentuje Uczestnikom wiedzę w zakresie szeroko pojętej ochrony danych osobowych. Zapoznają się z zakresem podmiotowym i przedmiotowym ustawy o ochronie danych osobowych, terminologią, zasadami przetwarzania danych osobowych, rolą i zadaniami osób funkcyjnych oraz rodzajem wymaganej ustawą dokumentacji Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych w skład której wchodzą: Dokumentacja Przetwarzania Danych Osobowych, Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym. Uczestnictwo w kursie pozwoli na zgromadzenie wiedzy niezbędnej do praktycznego zastosowania w przedmiocie ochrony danych osobowych, celem uniknięcia kosztownych konsekwencji prawnych…

Read more